Norrbotten

Ordförande: Dexter Krokstedt

Jönköping

Ordförande: Oliver Rudenok

Karolinska Institutet

Ordförande: -

Södertörn

Ordförande: Linus From

Malmö

Ordförande: Mostafa Obeid

Stockholms Universitet

Ordförande: Markus Johansson

Östergötland – Linköping

Ordförande: Daniel Noregran

Skåne

Ordförande: Samuel Andersson

Västra Götaland

Ordförande: Agnes Sundling

Stockholm

Ordförande: Alexander Cenusa

Uppsala

Ordförande: Joel Engström

Konservativa Förbundet erbjuder ett forum för konservativ idédebatt, förkovran och umgänge med högt i tak. Förbundets medlemsverksamhet bedrivs av distrikts- och universitetsföreningar genom bland annat talarkvällar. Dit bjuds makthavare, opinionsbildare, forskare och politiker in för att ge sin bild av aktuella händelser, och våra medlemmar ges möjlighet att diskutera med de inbjudna gästerna.