Om oss

Konservativa Förbundet är ett av Sveriges största politiska studentförbund. Förbundet bildades 2011 och leds sedan 2024 av Markus Johansson-Martis. Vi vill samla alla studenter som anser sig själva vara konservativa, oavsett partipolitisk anknytning.

Vår verksamhet består av allt ifrån bokcirklar till talarkvällar med kända opinionsbildare och besök av riksdagspolitiker. Vi anordnar också regelbundet sittningar och fester för våra medlemmar. Flera gånger per år håller förbundet även nationella konferenser med studenter från hela landet. 

Många av våra medlemmar går vidare till inflytelserika positioner inom politik, akademi, media och näringsliv.

Förbundet består av en riksorganisation uppdelad i distrikts- och universitetsföreningar. Distrikten är organiserade länsvis, medan universitetsföreningarna finns närmast studenterna – på enskilda universitet och högskolor.

Förbundets verksamhet

Konservativa Förbundet erbjuder ett forum för konservativ idédebatt, förkovran och umgänge med högt i tak. 

Förbundets medlemsverksamhet bedrivs av distrikts- och universitetsföreningar genom bland annat talarkvällar. Dit bjuds makthavare, opinionsbildare, forskare och politiker in för att ge sin bild av aktuella händelser, och våra medlemmar ges möjlighet att diskutera med de inbjudna gästerna. 

På så vis får konservativa studenter en möjlighet att bilda nätverk och utbyta idéer. Förbundet bedriver även en utåtriktad verksamhet i syfte att sprida konservativa värderingar och bidra till den konservativa idéutvecklingen i Sverige med särskilt fokus på landets lärosäten.

Förbundsstyrelsen

Markus Johansson-Martis – Förbundsordförande

Samuel Andersson – Vice ordförande

Isabella Fransson – Andre vice ordförande

Daniel Czarniecki Kaikkonen – Kassör

Alexander Cenusa – Kommunikatör

Dexter Krokstedt – Internationell sekreterare

Filip Linnert – Politisk sekreterare

Lucas Robertsson – Kårpartiansvarig

André Popovski – Medlemsansvarig

Janina Fond – Eventansvarig

Jacob Rosén – Konsult

Konservativa Förbundet erbjuder ett forum för konservativ idédebatt, förkovran och umgänge med högt i tak. Förbundets medlemsverksamhet bedrivs av distrikts- och universitetsföreningar genom bland annat talarkvällar. Dit bjuds makthavare, opinionsbildare, forskare och politiker in för att ge sin bild av aktuella händelser, och våra medlemmar ges möjlighet att diskutera med de inbjudna gästerna.