Göteborgs Universitet

Södertörn

Försvarshögskolan

Ordförande: Adam Ahlenblom

Handelshögskolan Stockholm

Stockholms Universitet

Ordförande: Markus Johansson

Karolinska Institutet

Kungliga Tekniska Högskolan

Ordförande: Hugo Heyman

Lunds Universitet

Ordförande: Aaron Milz

Kalmar – Linnéuniversitet

Ordförande: Jonathan Sager

Jönköping

Östergötland – Linköping

Ordförande: Tommy Lundvik

Skåne

Ordförande: Erik Golovtchenko

Halland – Halmstad

Ordförande: William Sunden

Västra Götaland

Ordförande: Adrian Suvén

Stockholm

Ordförande: Emilie Dagerfall Vinnå

Uppsala

Ordförande: Henric Colliander

Konservativa Förbundet erbjuder ett forum för konservativ idédebatt, förkovran och umgänge med högt i tak. Förbundets medlemsverksamhet bedrivs av distrikts- och universitetsföreningar genom bland annat talarkvällar. Dit bjuds makthavare, opinionsbildare, forskare och politiker in för att ge sin bild av aktuella händelser, och våra medlemmar ges möjlighet att diskutera med de inbjudna gästerna.