Konservativa Förbundets principprogram

Skriven av Samuel Andersson

- 6/8/2023

KF Principprogram omslag

Den konservativa rörelsen har begåvats med en rik åsiktsmångfald i olika frågor, men förenas av ett samförstånd kring en uppsättning konservativt präglade principer.

I Konservativa Förbundets första officiella principprogram har en grupp företrädare tagit fram ett förslag på hur en sådan uppsättning kan se ut. Programmet kan läsas i sin helhet via länken nedan:

https://konservativaforbundet.se/wp-content/uploads/2023/06/KF-Principprogram.pdf

Oroa dig inte ifall du instämmer i ett element men ställer dig frågande till ett annat: du är helt enkelt ett tillskott till den åsiktsmångfald vi välkomnar. Anslut dig idag och gör din röst hörd; kanske präglar dina synpunkter nästa utgåva!

Konservativa Förbundet erbjuder ett forum för konservativ idédebatt, förkovran och umgänge med högt i tak. Förbundets medlemsverksamhet bedrivs av distrikts- och universitetsföreningar genom bland annat talarkvällar. Dit bjuds makthavare, opinionsbildare, forskare och politiker in för att ge sin bild av aktuella händelser, och våra medlemmar ges möjlighet att diskutera med de inbjudna gästerna.