Ny rapport: Nio punkter för en konservativ högskolepolitik

Skriven av Amanda Åkesson

- 2/13/2022

omslagsbild-till-rapporten-nio-punkter-for-en-konservativ-hogskolepolitik

Konservativa Förbundet presenterar stolt sin första rapport, där flera förslag för att stärka universitetens kvalitet framförs. En strikt meritokrati, stärkt yttrande- och åsiktsfrihet, samt en satsning på svenska elituniversitet är några av de propositioner som föreslås.

För att säkerställa att Sverige fortsätter vara en kunskapsnation med högt välstånd, så är en genomtänkt högskolepolitik avgörande.

Sveriges universitet och högskolor håller en hög kvalitet, men på senare tid så har den vetenskapliga produktiviteten avtagit och den akademiska friheten försvagats, bl.a. som ett resultat av en politisering av utbildningsväsendet och en framväxande skrämselkultur.

Författaren till rapporten Nio punkter för en konservativ högskolepolitik är Johannes Norrman, jurist, redaktör för Konservativ debatt, vinnare av juridik-SM, och styrelseledamot för Konservativa Förbundet.

Du kan läsa Nio punkter för en konservativ högskolepolitik här.

Konservativa Förbundet erbjuder ett forum för konservativ idédebatt, förkovran och umgänge med högt i tak. Förbundets medlemsverksamhet bedrivs av distrikts- och universitetsföreningar genom bland annat talarkvällar. Dit bjuds makthavare, opinionsbildare, forskare och politiker in för att ge sin bild av aktuella händelser, och våra medlemmar ges möjlighet att diskutera med de inbjudna gästerna.