Välkommen

Skriven av Julian

- 6/27/2019

KF Banner

Konservativa Förbundet ska agera utåt som en spridare av och plats för information om konservatism, med vilket menas den tredje huvudideologin jämte liberalism och socialism som grundar sig på irländaren Edmund Burke. Inåt har vi olika aktiviteter och träffar medlemmarna sinsemellan där syftet är att utveckla sig politiskt. För den som är intresserad av engagemang eller vill ställa frågor finns kontaktuppgifter under Kontakt och medlemskap i menyn. Förbundsstyrelsen leds, efter förbundsstämman i juni 2019, av Julian Kroon.

Konservativa Förbundet erbjuder ett forum för konservativ idédebatt, förkovran och umgänge med högt i tak. Förbundets medlemsverksamhet bedrivs av distrikts- och universitetsföreningar genom bland annat talarkvällar. Dit bjuds makthavare, opinionsbildare, forskare och politiker in för att ge sin bild av aktuella händelser, och våra medlemmar ges möjlighet att diskutera med de inbjudna gästerna.